Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Ympäristö ja luonto

Kysely on sulkeutunut.
Kiitos vastanneille. Vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkistetaan alkuvuodesta 2021.


Taajama-alueella sijaitsevat metsät ovat merkittävä osa Uudenkaupungin kaupunkiluontoa ja maisemakuvaa, ja ne...
Uutiskuvassa syksyn lehtiä kasataan lehtipuhaltimella Itäpuistossa.
Ennen talven tuloa viheralueilla, puistoissa ja ulkoliikuntapaikoilla tehdään vielä monenlaista.
Puistoissa kerätään lehtiä sekä pensaita siistitään ja leikataan. Raivaustyöt metsurityönä ovat myös syksyisin arkipäivää.

...