Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Raportit ja luvat

Raportit

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon toimintaa ja toiminnan vaikutuksia seurataan jatkuvasti. Ympäristölupa edellyttää toiminnan seurantaa ja siitä raportointia. Lisäksi tutkimukset on merkittävä työkalu laitoksen käytön kannalta. 

Myös laitoksen automaatio kokoaa reaaliaikaisesti tietoa eri mittareilta, kuten analysaattoreilta, jotka mittaavat prosessin eri vaiheissa veden laatua ja siinä esiintyviä pitoisuuksia. Myös verkoston pumppaamoiden tietoja kerätään reaaliaikaisesti. Jätevedenpuhdistamolla on käytössä Vera-raportointiohjelmisto, mihin kaikki automaation keräämä tieto kootaan.

Laboratorio- ja raportointipalvelut ostetaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä. Raporteista on luettavana kuluvan vuoden neljännesten jaksoraportit. Jaksoraportit   poistetaan, kun vuosiraportti valmistuu. 

Julkaisemme raportit kokonaisuudessaan ja pyrimme edistämään toiminnan avoimuutta ja tarjoamaan alaa opiskeleville ja alan ammattilaisille arvokasta tietoa nykyaikaisen laitoksen toiminnasta. Raporteista on selvästi nähtävissä mm. kaikille puhdistamoille haastavien poikkeustilanteiden sekä kausittaisten veden laadun ja määrän vaihteluiden vaikutukset toimintaan. 

Ympäristölupapäätös 11.10.2021