Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Häpönniemen jätevedenpuhdistamo

Jätevedenpuhdistus on ympäristönsuojelua

Jätevedenpuhdistamot vähentävät merkittävästi yhdyskuntien ympäristövaikutuksia. Puhdistettujen jätevesien laskuvesistön tilaa seurataan säännöllisesti ja seurantatutkimukset osoittavat, että nykyaikainen jätevedenpuhdistamo ylittää viranomaisvaatimukset selvästi. 

Jätevedenpuhdistamolle johdetaan Uudenkaupungin taajama-alueiden asutuksen ja yritysten jätevesiä.  Lisäksi puhdistamolle johdetaan haja-asutusalueilla toimivien jätevesi- ja viemäriosuuskuntien jätevesiä. Vakka-Suomen alueen asutuksen ja yritysten jätevesiä Häpönniemeen johdetaan Laitilasta, Kustavista sekä Pyhärannasta. Eniten puhdistusprosessia rasittavat teollisuuden jätevedet.

Puhdistamolla käsitellään noin 2,5 - 3 milj. kuutiota jätevettä vuosittain. Lisäksi puhdistamolla otetaan vastaan sako- ja umpikaivolietettä n. 5.500 m3 vuosittain

Häpönniemen puhdistamon kemiallinen osa on valmistunut vuonna 1977 ja laitos laajennettiin biologiskemialliseksi vuonna 2004. Laitosta laajennettiin edelleen vuonna 2008. Elokuussa 2019 valmistui viimeisin saneeraus, jolloin puhdistamoa sekä laajennettiin että puhdistusprosessia tehostettiin. Jätevesien puhdistaminen tapahtuu biologis-kemiallisessa prosessissa. Tehdyt toimenpiteet ovan parantaneet Uudenkaupungin edustan merialueen tilaa.

Jäteveden käsittelyprosessi koostuu seuraavista vaiheista:

Tulopumppaamo
Porrasvälppä säleväli 3 mm 2 kpl + välpepesuri
Ilmastettu hiekanerotus ja hiekkapesuri
Esi-ilmastus
Esiselkeytys 3 x 324 m² + kemiallinen saostus PIX:llä
Ilmastusaltaat 3 x 1167 m² DND-prosessi
Jälkiselkeytys 810 m²
Biologinen suodatus (N-solut 6 kpl, D-solut 6 kpl)
Purkupumppaamo
Sakeuttamot 2 kpl + linkokuivaimet 2 kpl + lietesiilo
Metanoliasema, fosforilisäravinne

Uutta 2019
Ilmastusaltaat
Jälkiselkeytysaltaat
Kompressoriasema
Biostryr-ilmanvaihto
Sakeuttamo + lietepumppaamo
Katkaistun veden asema
Purkupumppu
Alueputkistot (mm. ohitus)
Instrumentointi + automaatio
Sähköpääkeskus


Häpönniemen puhdistamolla syntyvä ja mekaanisesti kuivattu jätevesiliete toimitetaan käsiteltäväksi Gasum Oy:n biokaasulaitokselle. 

Puhdistustulosten tarkkailu

Jätevedenpuhdistamon toimintaa ja puhdistustuloksia seuraa säännöllisesti akkreditoitu laboratorio. Lupaehdot määrittelevät vaatimukset neljännesvuositasolla biologisen hapenkulutuksen (BOD), kemiallisen hapenkulutuksen (COD), kiintoaineen ja fosforin osalta sekä vuositasolla typen osalta. 

Ympäristölupa ja tarkkailutulokset löytyvät Raportit ja luvat sivulta.

Häpönniemen jätevedenpuhdistamo
Käyntiosoite: 

Takilatie 6
23500 Uusikaupunki

Vikapäivystys 24/7 02 8451 5511

Lisätietoja arkisin klo 7 - 15.30:
Puhdistamonhoitaja Matti Piiroinen

puh. 050 526 6613

Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
puh. 044 051 5317