Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Rakennus- ja huoneistorekisteri

Uudempaa rakennuskantaa

Kunnan on väestökirjalain ja -asetuksen perusteella toimitettava valtiolle määrätyt tiedot kunnassa olevista rakennushankkeista ja niiden etenemisestä. Uudenkaupungin rakennusvalvonta ylläpitää tiedot keskeneräisistä rakennuksista ja toimittaa päivitystiedot uusista hankkeista ja tilastollisesti merkittävistä muutoksista kaupungin ja valtion rakennus- ja huoneistorekistereihin.

Rakennus- ja huoneistorekisterin palvelujen käyttäjiä on mm. suunnittelijat, kiinteistö- ja asuntovälittäjät, isännöitsijät, muuttoa suunnittelevat asukkaat, valtion viranomaiset, tutkijat sekä kaupungin rakennusasioiden kanssa tekemisissä oleva henkilökunta rakennusvalvonnan oman henkilökunnan lisäksi.