Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Rakentamisen luvat

Kuvassa omakotitalon talousrakennus on rakenteilla.

Rakentaminen vaatii aina yleensä jonkinlaisen luvan. Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen lisäksi on rakentamisessa noudatettava Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestystä. Lisäksi kaavat säätelevät rakentamista.

Lupavalmistelu

Rakentamissuunnitelmia kannattaa käydä esittelemässä rakennustarkastajalle jo suunnitelmien luonnosvaiheessa. Näin varmistetaan millainen lupa rakennushankkeelle on haettava ja tällöin mahdolliset puutteet ja korjaustarpeet sekä rakennuspaikan rakentamiskelpoisuus ja rakentamisedellytykset selviävät riittävän ajoissa ja vältytään valmiiden suunnitelmien korjaamiselta.

Myös Lupapiste-palvelusta saa neuvoja.

Rakennuslupa

Luvanvaraisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi
  • uudisrakennus
  • lisärakennus (laajennus)
  • uudestaanrakentamiseen verrattava muutos
  • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
  • muutokset, joilla on merkitystä rakennuksen terveellisyyteen tai turvallisuuteen
  • pihamaajärjestelyn olennainen muuttaminen (esim. koskee naapurin etua)

Rakentamisen ohjeet -sivulle >>>

Luvan voimassaolon jatkaminen >>>
 

Toimenpidelupa ja ilmoitusmenettely

Toimenpideluvan tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta kunnan eri osa-alueilla selvitetään Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksessä (taulukko), joka on ollut voimassa 14.8.2018 alkaen.
Esimerkiksi
  • julkisivumuutokset
  • kaupunkikuvaan tai ympäristöönsä vaikuttavat rakennelmat (esim. kevyet vajat  yli 20 m², mainoslaitteet ja niin edelleen)
  • kiinteä aita
  • suurehko laituri


Maalämpöpumpun lämpökaivon tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen maahan tarvitaan toimenpideilmoitus.

Rakentamisen ohjeet-sivulle >>>

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Ennen rakennusluvan hakemista tarvitaan joissakin tapauksissa suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös.

Uudessakaupungissa ei ole määrätty rakennusjärjestyksellä erillisiä alueita suunnittelutarvealueeksi, vaan suunnittelutarpeen olemassaolo harkitaan tapauskohtaisesti. Poikkeamispäätös tarvitaan muun muassa tilanteissa joissa poiketaan kaavan määräämästä käyttötarkoituksesta tai rakennusoikeutta ylitetään.

Rakentamisen ohjeet-sivulle >>>

Päätökset lupa-asioissa annetaan julkipanon jälkeen. Päätökset ovat julkisesti nähtävillä osoitteessa https://uusikaupunki.fi/kaupunki-ja-hallinto/viestinta/ajankohtaista kahden viikon ajan.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen ja uusiminen

Uuden kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja olevien järjestelmien muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa. Rakennuslupaa edellyttävän uudisrakentamisen yhteydessä tapahtuva jätevesijärjestelmien rakentaminen ja muuttaminen käsitellään kyseisen luvan yhteydessä ja siihen liitettävin asiakirjoin.

Lisää tietoa luettavissa ympäristönsuojelun sivuilta >>>


Olemme siirtyneet sähköiseen lupakäsittelyyn

Lupapiste.fi -palvelussa voidaan hakea kaikkia rakentamisen lupia ja hoitaa niihin liittyvä viranomaisasiointi sähköisesti,
sekä kysyä neuvoa myös ennakkoon, ennen rakennushankkeen alkamista.

> Lupapiste-palveluun
> Ohjeita Lupapiste-Aika varataan puh. 040 775 3789 tai 044 551 5313 .

Lisätietoja, yleisohjausta ja neuvontaa saa virka-aikana rakennusvalvontatoimistosta:
Mika Pihlajaniemi, puh. 050 402 4787  tai  Heikki Hakoniemi, puh. 050 3471 276 (parilliset viikot).

Kts. virastotalon aukioloajat

Infoa sähköisestä lupahakemuksesta