Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Rakentaminen

Uudessakaupungissa jatketaan kiinteistöverotietojen tarkastuskäyntejä.
Tarkoituksena on inventoida koko kunnan alueen rakennukset ja saada niiden tiedot korjattua ajan tasalle verottajan ja kaupungin rekistereihin.

Kaupunki on...