Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Apoli - kylien ja kaupunginosien kehittäminen

Uudessakaupungissa on laadittu Elävää Maaseutua -hankkeen yhteydessä vuonna 2005 useita kyläsuunnitelmia ja niitä on päivitetty vuonna 2009 mm. toimenpidekaavioilla. Osa yhdistyksistä on voinut laatia ja päivittää myöhemmin suunnitelmia omaan käyttöönsä. Apoli-ohjelman yhteydessä on tarkoitus pohtia miten kyliä voidaan jatkossa kehittää ja mikä rooli kyläsuunnitelmilla tässä kehittämisessä voisi olla. Kyläsuunnitelmat tulisi myös tuoda tähän päivään.