Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen, yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja.

Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista.

Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä.

Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista ja hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueiden kiinteistönmuodostamistehtävät.

Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät.

Ylläpidämme myös kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa.
 

Karttapalvelussa karttataso katunimien aihepiireistä ja -alueista

Testaa tietosi ja tutustu karttapalvelun uuteen tasoon Kadunnimien aihepiirialueet.

Uudessakaupungissa on asemakaavoitettuja katuja noin 350 kpl.
Asemakaavan laatimisen yhteydessä tie, katu, kuja tai polku saa nimen, joka kaavan...

weseachallenge
WeSeaChallenge -kilpailussa etsittiin ideoita Itämeren tilan parantamiseksi satelliittidataa hyödyntämällä. Uudenkaupungin haasteessa pohdittavana oli merialueelta kerättävän veden laatuun liittyvän tiedon mallintaminen satelliittidataa...

Uusikaupunki valmistelee arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma
Kaupunki koostaa arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa strategian tueksi.
Etsimme onnellisuuden kaavaa. Tarvitsemme reseptin, jolla saa nykyiset asukkaat viihtymään, tulevat asukkaat jäämään ja matkailijat ihastumaan.
Ohjelma osallistaa kuntalaisia ja muita sidosryhmiä monin eri tavoin. Tavoitteena on järjestää mm. erilaisia kohtaamisia, kyselyjä ja työpajoja.
Ohjelman oma kotisivu on osoitteessa: uki.fi/apoli2018


Olemme myös Facebookissa >

 

Kaupunkisuunnittelu

Käyntiosoite: 
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite: 
PL 20, 23501 Uusikaupunki
Laskutusosoite: PL 13, 23501 Uusikaupunki   
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi


Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
 
Kaavoitusasiat
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Hanke- ja rakennussuunnittelija Virpi Tervonen
puh. 050 379 1159
 
Kartta- ja tonttiasiat
Palvelusihteeri Saila Wilenius
puh. 044 551 5336
karttapalvelu@uusikaupunki.fi
 
Kiinteistörekisteri ja kiinteistönmuodostus
Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen
puh. 050 591 5688
Kiinteistörekisterinhoitaja Sari Kälkäinen
puh. 044 733 5335
 
Mittauspalvelut, kartastot
Paikkatietoinsinööri Johan Mikola
puh. 044 088 5725
 
Maaomaisuus
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
 
Luonnonvarojen hoito
Metsä-, viher-, pelto ja vesialueet
Palvelusihteeri Anita Vornanen
puh. 044 551 5313
Kaupunginpuutarhuri Saija Peltola
puh. 050 053 8612
 
Katu- ja liikenneasiat sekä yhdyskuntatekninen suunnittelu
Suunnitteluinsinööri Helena Lindström
puh. 050 520 4449
 
Joukkoliikenne ja seutulippu
Suunnitteluinsinööri Helena Lindström
puh. 050 520 4449