Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen, yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja.

Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista.

Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä.

Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista ja hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueiden kiinteistönmuodostamistehtävät.

Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät.

Ylläpidämme myös kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa.
 

Kaupunkisuunnittelu

Käyntiosoite: 
Mörnenkatu 2, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite: 
PL 20, 23501 Uusikaupunki
Laskutusosoite: PL 13, 23501 Uusikaupunki   
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi


Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
 
Kaavoitus
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
kaavasuunnittelija Markus Gerke           
puh. 040 3519662
Suunnitteluavustaja Jenni Karilainen
Puh. 040 617 6556

Korjaus- ja uudisrakennusten suunnittelu
Hanke- ja rakennussuunnittelija Virpi Tervonen
puh. 050 379 1159
suunnittelija Mika Sahlström                              
puh. 040 152 3339

Kartta- ja tonttiasiat
Palvelusihteeri Saila Wilenius
puh. 044 551 5336
karttapalvelu@uusikaupunki.fi
 
Kiinteistörekisteri ja kiinteistönmuodostus
Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen
puh. 050 591 5688
Kiinteistörekisterinhoitaja Sari Kälkäinen
puh. 044 733 5335
 
Paikkatieto
Paikkatietoinsinööri Juuso Sinervä
puh. 044 088 5725
Paikkatietoavustaja Jaana Helin
puh. 044 700 5643                         
 
Maaomaisuus
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
 
Luonnonvarojen hoito
Metsä-, viher-, pelto ja vesialueet
Kaupunginpuutarhuri Saija Peltola
puh. 050 053 8612
Lupasihteeri Anita Vornanen
puh. 044 551 5313

Katu- ja liikenneasiat sekä yhdyskuntatekninen suunnittelu
Suunnitteluinsinööri Henriikka Lohtaja
puh. 050 520 4449
 
Joukkoliikenne ja seutulippu
Suunnitteluinsinööri Helena Lindström
puh. 050 520 4449