Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Yksityistiet

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon jokainen sen hyödyn mukaan mitä tie kullekin tuottaa. Osakkaat voivat muodostaa tiekunnan, joka vastaa tien hoitoon liittyvistä asioista. Uudenkaupungin alueella on runsaat 250 järjestäytynyttä yksityistietä ja näillä kunnossapidettävänä n. 450 km tietä.

Yksityisteihin liittyviä viranomaistehtäviä yksityistietoimituksissa hoitaa 1.1.2019 alkaen pääasiassa Maanmittauslaitos. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksista päättäminen kuuluu edelleen kaupungin teknisen lautakunnan tehtäviin.

Tiekunnilla ilmoitusvelvollisuus valtiolle
Tiekuntien tulee ilmoittaa tietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin sekä Liikenneviraston Digiroad-järjestelmään, jonne tulee ilmoittaa tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi kunnan luvalla asetetut painorajoitukset ja ajokiellot. Liikennevirastolle tulee ilmoittaa myös tieto yksityisteistä, joilla ei ole rajoituksia. Tietojen ajantasaisuus on ehtona avustusten saamiselle.
Pysyvän liikennemerkin pystyttämiseen yksityistielle tarvitaan kaupugin suostumus. Asian käsittelee tiekunnan hakemuksesta kiinteistöinsinööri.
Liikennemerkki yksityistiellä
Yksityistiet löydät myös kaupungin internetkarttapalvelusta.
Klikkaa karttaikkunan yläreunasta Suurenna kartta ja siirryt näin karttapalveluun.
Käyntiosoite: 
Mörnenkatu 2 , 23500 Uusikaupunki
Postiosoite: 
PL 20, 23501 Uusikaupunki
Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen
puh. 050 591 5688

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi