Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Tapahtumaluvat

Kesän 2018 Minifarmi-tapahtumasta

Tapahtumia koskevat monenlaiset lait, säännöt ja ohjeet. Käytännössä tapahtuman koko ja sijainti määrittävät minkälaisia lupia tapahtumalle tarvitaan. Minimissään pakollisia lupia ovat tapahtumapaikan omistajan/haltijan lupa sekä poliisille tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta.
Vastuu tapahtumasta on aina tapahtumanjärjestäjän. Neuvot lupa-asioihin kannattaa kysyä jo hyvissä ajoin viranomaisilta. Ilman tarvittavia lupia tapahtumaa ei saa järjestää ja poliisilla on oikeus keskeyttää tapahtuma edellytettyjen lupien puuttuessa.
 

Kaupungille tapahtuman järjestämiseksi tehtävät lupahakemukset ovat:

(Lomakkeet tämän sivun liitteissä)
  • alueen käyttölupahakemus tapahtumaa varten
  • hakemus katu- ja liikennealueen sulkemiseksi liikenteeltä
  • hakemus opasteiden tilapäiselle sijoittamiselle
  • hakemus mainosten tilapäiselle sijoittamiselle
  • meluilmoitus ympäristötoimeen
  • elintarvikemyynti-ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon

Otathan yhteyttä lupaviranomaisiin hyvissä ajoin!


Tiivistelmä mahdollisista tarvittavista luvista:

Maanomistajan lupa

Kaikkiin ulkoilmatapahtumiin ja myyntitilaisuuksiin tarvitaan aina maanomistajan lupa. Kun tapahtuma/tilaisuus halutaan järjestää Uudenkaupungin kaupungin omistamalla yleisellä alueella, esimerkiksi puistossa, kadulla tai torilla, haetaan lupa kaupungilta.

 

Ilmoitus poliisille

Yleisötilaisuudesta on aina ilmoitettava poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.
 

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Mikäli on kyse suuresta yleisötilaisuudesta, tarvitaan mm. pelastus- ja turvallisuussuunnitelma ja mahdollisesti muutama muukin selvitys. Pelastussuunnitelmasta lisätietoja saa aluepelastuslaitokselta.
 

Mainokset ja viitoitus

Kaupunkialueella mainosten ja opasteiden sijoittaminen on luvanvaraista.
Kaupunkialueen ulkopuolella mainoksista on ilmoitettava ELY-keskukseen.

 

Liikenteenohjaus

Tapahtuma voi tarvita tilapäisiä liikennejärjestelyjä, kuten katujen sulkemisia ja tilapäisiä pysäköintialueita.
Kaupunkialueella näihin toimenpiteisiin haetaan lupaa kaupungilta.
Maantiealueilla tapahtuviin järjestelyihin lupaa haetaan ELY-keskuksen kautta.
 

Elintarvikkeiden myynti

Elintarvikkeiden valmistuksesta, tarjoilusta ja myynnistä on tehtävä ilmoitus kirjallisesti Ympäristöterveydenhuoltoon.
 

Ilotulitukset

Uudessakaupungissa ilotulitteiden käyttöä on rajoitettu keskusta-alueella.
Ilotulitteiden käytöstä on ilmoitettava aina pelastuslaitokselle. Lisätietoja ilotulitteiden käytöstä löytyy pelastuslaitoksen sivuilta.
 

Melu ja alkoholi

Meluilmoitus tehdään ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Anniskeluluvan myöntää aluehallintovirasto.
 

Sähkö ja vesi

Tapahtumaan tarvittavasta sähköstä voi tiedustella Vakka-Suomen Voiman asiakaspalvelusta, Lokalahden alueella Carunan asiakaspalvelusta.
Tapahtumaan tarvittavissa vesiasioissa neuvoo Uudenkaupungin Veden asiakaspalvelu.

Yhteystiedot:

Katualueiden ja muiden yleisten alueiden käyttöluvat erilaisiin tapahtumiin:
Suunnitteluinsinööri Helena Lindström
puh. 050 520 4449
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Hakemukset
sähköpostitse: kirjaamo@uusikaupunki.fi
tai postitse: Uudenkaupungin kaupunki, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki

Karttaliitteet:

Hakemuksesi liitteeksi voit tulostaa kartan kaupungin omasta internetkarttapalvelusta. (Toiminto löytyy työkalut-painikkeen takaa)
Tulostaminen ei vaadi palveluun kirjautumista, mutta jos haluat piirtää omia kohteitasi kartalle on palveluun kirjauduttava. Karttapalvelun käyttö on maksutonta.
Tässä linkki opaskarttaan, joka zoomaamalla lähemmäs vaihtuu tarkemmaksi maastokartaksi.

Kuvassa ohjeistetaan karttapalveluikkunan tulosta-painikkeen löytyminen