Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Sijoitus- ja kaivuluvat

Hanki tarvittavat luvat

Asemakaava-alueen kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa vaan työn tekemiseen tulee hankkia asianmukainen lupa (sijoitus- ja/tai kaivulupasekä aitaamislupa).
  • Sijoituslupa

Sijoituslupa tarvitaan uusien rakenteiden, kuten johtojen, putkien ja laitteiden ym. pysyvään sijoittamiseen kadulle tai muille yleisille alueille. Sijoituslupa on oltava aina ennen rakennus- tai kaivuluvan hakemista ja kopio siitä on liitettävä kyseiseen lupahakemukseen. Sijoituslupa on maksuton.
Luvan hakeminen:
Sijoituslupahakemuksen liitteenä tulee olla suunnitelmakartta sijoitettavista laitteista yms. Luvan hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoituspaikkaan liittyvä selvitystyö mm. maanomistus, kaavatilanne, suojelukohteet, johtotietojen selvittäminen ja puiden kartoitus. Mikäli hakija ei ole laitteen tai rakenteen omistaja, tulee hakemukseen liittää valtakirja.
Sijoituslupaa voi anoa vapaamuotoisella hakemuksella tai sijoituslupahakemuslomakkeella.
  • Kaivulupa

Yleisellä alueella tapahtuvaa kaivamista varten tulee ennen kaivutöiden alkamista aina hankkia erillinen kaivulupa. Kaivuluvan saamisen edellytyksenä on myönnetty sijoituslupa.
Luvan hakeminen:
Kaivulupaa haetaan kaivuilmoituslomakkeella.
  • Aitaamislupa

Aitaamislupa tarvitaan, kun katu tai muu yleinen alue joudutaan sillä tehtävien töiden takia tilapäisesti aitaamaan pois yleisestä käytöstä.Tällaisia töitä ovat esimerkiksi kiinteistön purku-, rakentamis- ja saneeraustyöt sekä erilaiset nostot ja kuormaukset.
Luvan hakeminen: 
Aitaamislupaa haetaan aitaamisilmoituslomakkeella.

Ohjaa liikkumista työmaa-alueella

Katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden aikana pyritään aiheuttamaan mahdollisimman vähän haittaa alueen normaalille käytölle. Jotta liikkuminen alueella olisi tällöinkin turvallista ja sujuvaa, tarvitaan aina tilapäinen liikenteenohjaussuunnitelma.

Selvitä kaapelien ja putkien sijainti

Mikäli olet aloittamassa kaivutöitä, ota ensin selvää kaapeleiden ja putkien sijainnista.
Maassa kulkee mahdollisesti useita eri sähkö- ja telekaapeleita sekä vesi-, viemäri- ja kaukolämpöputkia, joiden sijainti ei aina ole tiedossa.
Sijaintikyselyn voit tehdä maksuttomasti Kaivulupa.fi -palvelun kautta. Sähköinen palvelu on käytössä ympärivuorokautisesti osoitteessa kaivulupa.fi ja puhelinpalvelu toimii arkisin kello 7.00-17.00 numerossa 0800 133 544.
Katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävissä töissä on noudatettava kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta ja puhtaanapidosta annetun lain § 547/2005 kohdassa 14 a mainittuja määräyksiä. Linkki lakiin >

Lupien käsittelystä ja työn valvonnasta kaupunki perii maksun. Maksut löydät liitteinä olevista lomakkeista.

Yhteystiedot:

Sijoitusluvat:
Suunnitteluinsinööri Helena Lindström
puh. 050 520 4449
Postiosoite: PL 20, 23500 Uusikaupunki

Kaivuluvat (ilmoitukset katualueilla tehtävistä töistä):
Työpäällikkö Mikko Jalonen
puh. 044 350 2281
Postiosoite: PL 20, 23500 Uusikaupunki

sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi