Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Liikenneturvallisuus ja esteettömyys

Keskustan katua

Liikenneturvallisuus

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen on loppusuoralla. Suunnitelma on uusittu 10 vuoden välein yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneturvan, poliisin ja seudun kuntien kanssa.

Työn aikana on laadittu onnettomuustarkastelu, nykytilan arvointi koko seutukuntaan sekä kuntakohtaisesti, kyselyt ja niiden tulokset, ongelmakohteiden toimenpidelistat ja -kartat ja Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelman raporttiluonnos.

Raporttiluonnoksessa esitellään liikenneturvallisuustyön kokonaisvaltaisuutta. Eri toimijoita ovat niin lainsäätäjä, kasvattajat, tiedottajat, tienpitäjät (valtio, kunnat ja tiekunnat) kuin järjestyksenvalvojatkin. Kunnissa liikenneturvallisuustyö merkitsee eri hallintokuntien vahvuuksien ja erityisosaamisen yhteensovittamista.

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelman aineistoon voi tutustua tällä sivulla ja raporttiluonnosta voi kommentoida sähköpostilla helena.lindstrom@uusikaupunki.fi

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelman aineisto

Liitteissä ainoastaan Uuttakaupunkia koskeva aineisto.

Lausuntoaineisto:
Liikenneturvallisuussuunnitelma, raporttiluonnos 13.3.2015
Liitteet 1-5 ( Seutukohtainen nykytilakortti, Kuntakohtaiset nykytilakortit,
                     Hirvieläinonnettomuuskartat ja Nopeusrajoituspolitiikka)
Liite 6a  Liikenneympäristön toimenpidelista
Liite 6b  Liikenneympäristön toimenpidekartat

Onnettomuustarkastelu:
Liikenneonnettomuuksien perusanalyysit
Onnettomuustietorekisteri (VALT)
Onnettomuuskasauma- ja hirvieläinonnettomuuskartat
Yhteenveto onnettomuustarkasteluista
Onnettomuuskustannukset
 
Kyselyjen tulokset:
Asukaskysely
Koulukysely
Päättäjäkysely
Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Kiinteistöpäivystys
puh. 050 082 3745

Talvikunnossapitopäivystys
puh. 040 648 6248

Kunnossapitoasiat ja katuvalot
Työpäällikkö Mikko Jalonen
puh. 044 350 2281

Suunnitteluasiat
Suunnittelija Henriikka Lohtaja
puh. 040 186 6266

Kaivuuluvat  (ilmoitukset katualueilla tehtävistä töistä)
Työpäällikkö Mikko Jalonen
puh. 044 350 2281

Käyttöluvat
katualueilla ja muilla yleisillä alueilla  järjestettäviin tapahtumiin

Suunnitteluinsinööri Helena Lindström
puh. 050 520 4449

Yksityistiet
Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen
puh. 050 591 5688

Romuajoneuvot
Varikon esimies Tommi Lehtonen
puh. 050 375 0112

Tori ja markkinat
Torivalvoja Terttu Lundelin
puh. 050 523 2759

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi