Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Jätehuoltopalvelut

Uudenkaupungin kaupunki järjestää asumisessa syntyvän jätteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon. Jätehuollon järjestämisestä vastaa tekniseen toimeen kuuluva Jätehuoltopalvelut, jonka tehtäviin kuuluu mm.

  • Jätteenkuljetusten kilpailutus (kierrätyspisteet)
  • Jätteiden käsittelystä ja vastaanotosta sopiminen
  • Pakkausjätteiden täydentävän keräyksen järjestäminen
  • Koti- ja maatalouksien vaarallisten jätteiden keräyksen järjestäminen
  • Jäteneuvonta ja tiedottaminen
  • Kierrätyskeskuksen ylläpito
  • Jätehuollon viranomaistehtävät

Uudenkaupungin jätehuolto tiedottaa: 

Uudenkaupungin jätehuolto lisää muovinkeräysastioita kolmeen kierrätyspisteeseen: Sorvakkoon Rinki- ekopisteen yhteyteen, Tyllikujalle ja Kalantiin SEO:n huoltoaseman yhteyteen rakenteilla olevaan uuteen Rinki- ekopisteeseen. Kalannin entinen Rinki-ekopiste Suvelantiellä on poistunut käytöstä.
 
Lokalahdelle suunnitellun uuden Rinki-ekopisteen pohjatyöt alkavat marraskuun aikana. Ekopiste sijoittuu Lokalahden keskustaan K-Marketin yhteyteen.
Kalannin ja Lokalahden uusien Rinki-ekopisteiden käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin verkkosivuilla.
 
Raulion kierrätyspiste osoitteessa Pyhämaantie 230 poistuu käytöstä 1.1.2021 lukien.
 
Kaikkiin kaupungin alueella olevien 19 kierrätyspisteen yhteyteen asennetaan uudet kierrätysohjeita sisältävät opasteet loppuvuoden aikana.
 

Ajankohtaista

Jätehuolto koronan aikana


Vuosi 2020 toi jätehuoltoon muutosta

Uudessakaupungissa siirryttiin myös haja-asutusalueella kiinteistökohtaiseen jät­teen­ke­räys­jär­jes­tel­mään vuoden 2020 alusta lähtien ja yleiset sekajäteastiat poistuivat.
(Teknisen lautakunnan päätös 25.9.2018 § 87)

Jäteneuvonta

Lassila & Tikanojan materiaalinkäsittelykeskus
Vaaka-asema

puh. 050 385 9545
Kaatopaikantie 1, 23500 Uusikaupunki
uki.vaaka-asema@lassila-tikanoja.fi

Supistetut aukiolot:

Ma 8:00-15:00
Ti-ke 8:00-16:30
To 10:00-18:00
Pe 8:00-14:00

Koronan vaikutukset käsittelykeskuksessa jatkuvat. Supistetut aukiolot ovat voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Lauantain aukiolot:

16.5.    10:00 - 15:00
13.6.    10:00 - 15:00
15.8.    10:00 - 15:00
19.9.    10:00 - 15:00

L&T:n omille sivuille  >

Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltopalvelut

Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki

Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Laskutusosoite:
Uudenkaupungin kaupunki / Jätehuoltopalvelut
PL 13, 23501 Uusikaupunki


Palvelusihteeri
Heli Salo
puh. 040 358 6856
( ma - ke )

Tekninen johtaja
Jari Nikkari
puh. 050 430 7001

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi