Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Kaupunki on koostanut arkkitehtuuripoliittisen ohjelman suunnittelun ja strategian tueksi

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman näkökulma on rakennetussa ympäristössä, siinä arjen ympäristössä missä mm. käymme töissä, vietämme vapaa-aikaamme, kohotamme kuntoamme ja perheen pienimpien lapsuusmuistot syntyvät.

Arkkitehtuuripolitiikka koskettaa niitä päätöksiä, joita teemme kokonaisympäristömme ja sen rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Ohjelma nivoutuu myös kaupungin strategiaan ja muihin tulevaisuuden suunnitelmiin, kuten keskustan kehittämisohjelmaan. Kiteytettynä ohjelma sisältää rakennetun ympäristön laatutavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä, joilla haluttu laatu saavutetaan.

Ohjelma sisältää:
I-II osa Uudenkaupungin ominaispiirteet ja Uusikaupunki-malli
Apoli koskettaa koko kaupunkia ja sille on määritelty neljä alueellista painopistettä:
> saaristoalue
> keskusta ja asuinalueet
> kyläkeskukset
> maaseutu

Ohjelmatyössä on järjestetty mm. erilaisia kohtaamisia, kyselyjä ja työpajoja.

Muuta kiinnostavaa

Uudenkaupungin arkkitehtuuripoliittinen
Apoli Uusikaupunki -ohjelma

Leena Arvela-Hellén
Kaupunginarkkitehti
puh. 050 074 3087
etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi